TERMINY POSIEDZEŃ ZARZĄDU

2021 / 2022 rok pobierz
2020 / 2021 rok
 pobierz

Tradycyjne Posiedzenia Zarządu WKŁ Nr 203 ,,Daniel”
Posiedzenia Zarządu WKŁ Nr 203 ,,Daniel”
w ramach zapobiegania, przeciwdzialania i zwalczania SARS-CoV-2
przy wykorzystaniu m.in. aplikacji WhatsApp