TERMINARZ POLOWAŃ

STAN NA DZIEŃ 31 września 2016 r.
Zmiany i aktualizację prosimy sprawdzać na stronie PZŁ: www.pzlow.pl

JELENIE SZLACHETNE:
a) byki od dnia 21 sierpnia do końca lutego;
b) łanie od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;
c) cielęta od dnia 1 października do końca lutego;

JELENIE SIKA:
(byki, łanie, cielęta) od dnia 1 października do 15 stycznia.

DANIELE:
a) byki od dnia 1 października do dnia 31 stycznia;
b) łanie i cielęta od dnia 1 października do dnia 15 stycznia.

DZIKI:
a) odyńce, wycinki, przlatki, warchlaki – przy czym warchlaki uznaje się za dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego – przez cały rok;
b) lochy od dnia 15 sierpnia do dnia 15 stycznia.

MUFLONY:
a) tryki od dnia 1 października do końca lutego;
b) owce i jagnieta od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;

BORSUKI:
od dnia 1 września do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje cietrzew lub głuszecz – przez cały rok.

TCHÓRZE I KUNY (leśne i domowe):
od dnia 1 września do dnia 31 marca,  a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje cietrzew lub głuszecz – przez cały rok.

LISY:

od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje cietrzew lub głuszecz lub prowadzono w ostatnich 2 lat kalendarzowych zasiedlanie zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok.

NORKI AMERYKAŃSKIE, JENOTY, SZOPY PRACZE:
przez cały rok

PIŻMAKI:
od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia, a na terenach rybackich obrębów hodowlanych – przez cały rok.

ZAJĄCE SZARAKI I DZIKIE KRÓLIKI:
od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze odłowiu do dnia 15 stycznia.

BAŻANTY:
a) koguty od dnia 1 października do końca lutego;
b) kury wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta – od dnia 1 października do dnia 31 stycznia.

KUROPATWY: od dnia 11 września do dnia 21 października, a w drodze odłowiu do dnia 15 stycznia.

KACZKI (KRZYŻÓWKI, CYRANECZKI, GŁOWIENKI I CZERNICE):
od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia.

GĘSI (ZBOŻOWE I BIAŁOCZELNE):
od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkoposlkiego i dolnośląskiego – do dnia 31 stycznia.

GĘGAWY:
od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkoposlkiego i dolnośląskiego – do dnia 31 stycznia.

ŁYSKI:
od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia.

GOŁEBIE GRZYWACZE:
od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada.

SŁONKI:
od dnia 1 września do dnia 21 grudnia.

JARZĄBKI:
od dnia 1 września do dnia 30 listopada.

  1. Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego wolnego od pracy;
  2. Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzien poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy;
  3. Przy ustalaniu okresu polowań, o którym mowa w ust. 1-3 przyjmuje się, że dzień wolny od pracy to niedziele i  swięta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty;
  4. Łosie (byki, klempy, łoszaki) obejmuje się całoroczną ochroną.