TERMINARZ POLOWAŃ

STAN NA DZIEŃ 31 września 2016 r.
Zmiany i aktualizację prosimy sprawdzać na stronie PZŁ: www.pzlow.pl

 

JELENIE SZLACHETNE:jelen-szlachetny
a) byki od dnia 21 sierpnia do końca lutego;
b) łanie od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;
c) cielęta od dnia 1 października do końca lutego;

 


JELENIE SIKA:
sika
(byki, łanie, cielęta) od dnia 1 października do 15 stycznia.

 

 


DANIELE:daniel_2

a) byki od dnia 1 października do dnia 31 stycznia;
b) łanie i cielęta od dnia 1 października do dnia 15 stycznia.

 

 

Wild boar in autumn forestDZIKI:
a) odyńce, wycinki, przlatki, warchlaki – przy czym warchlaki uznaje się za dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego – przez cały rok;
b) lochy od dnia 15 sierpnia do dnia 15 stycznia.

 

muflonMUFLONY:
a) tryki od dnia 1 października do końca lutego;
b) owce i jagnieta od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;

 

 

hmdktkpturbxy9lytnmymiwndg0othlmge4mjkymwi0mjfkmgqznzqxmy5qcgeslqmaec0dhm0b-pmfzqmgzqhcBORSUKI:
od dnia 1 września do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje cietrzew lub głuszecz – przez cały rok.

 

 

pobraneimagesTCHÓRZE I KUNY (leśne i domowe):
od dnia 1 września do dnia 31 marca,  a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje cietrzew lub głuszecz – przez cały rok.

 

 

fox_in_snowLISY:
od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje cietrzew lub głuszecz lub prowadzono w ostatnich 2 lat kalendarzowych zasiedlanie zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok.

 

 

norkaamerjenotszop-pracz-w-wodzieNORKI AMERYKAŃSKIE, JENOTY, SZOPY PRACZE:
przez cały rok

 

 

 

pizmakPIŻMAKI:
od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia, a na terenach rybackich obrębów hodowlanych – przez cały rok.

 

 

 

6913981_zajac-szarakZAJĄCE SZARAKI I DZIKIE KRÓLIKI:
od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze odłowiu do dnia 15 stycznia.

 

 

 

bazant1052BAŻANTY:
a) koguty od dnia 1 października do końca lutego;
b) kury wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta – od dnia 1 października do dnia 31 stycznia.

 

 

kuropatwa

KUROPATWY: od dnia 11 września do dnia 21 października, a w drodze odłowiu do dnia 15 stycznia.

 

 

 

_kaczka-krzyzowkacyraneczka02 glowienkaczerniceKACZKI (KRZYŻÓWKI, CYRANECZKI, GŁOWIENKI I CZERNICE):
od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia.

 

 

ges-zbozowabialoczelnaGĘSI (ZBOŻOWE I BIAŁOCZELNE):
od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkoposlkiego i dolnośląskiego – do dnia 31 stycznia.

 

 

gegawa-dorodny-samiecGĘGAWY:
od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkoposlkiego i dolnośląskiego – do dnia 31 stycznia.

 

 

lyskiŁYSKI:
od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia.

 

 

 

golab_grzywaczGOŁEBIE GRZYWACZE:
od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada.

 

 

 

SŁONKI:slonka
od dnia 1 września do dnia 21 grudnia.

 

 

 

JARZĄBKI:
od dnia 1 września do dnia 30 listopada.

 

 

 

  1. Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego wolnego od pracy;
  2. Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzien poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy;
  3. Przy ustalaniu okresu polowań, o którym mowa w ust. 1-3 przyjmuje się, że dzień wolny od pracy to niedziele i  swięta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty;
  4. Łosie (byki, klempy, łoszaki) obejmuje się całoroczną ochroną.