KOŚCIÓŁ św. HUBERTA

Cały kościół, poza prezbiterium, ma wystrój nawiązujący do tradycji myśliwskiej. Na ścianach i nad ołtarzem wiszą poroża. Z nich również wykonane są żyrandole.

Podobny obraz
Kamienny kościół zbudowano w 2004 r. przy wsparciu finansowym myśliwych i Lasów Państwowych. Co 2 lata (3 listopada)  w Zimnej Wodzie odbywają się wojewódzkie obchody święta św. Huberta, patrona myśliwych i leśników.
W kościele tablica z 2007 r. poświęcona żołnierzom 5 Wileńskiej Brygady AK, którzy w latach 1946 – 1947 walczyli z komunistami o niezawisłą Polskę.
Kościół w Zimnej Wodzie jest kościołem filialnym parafii Matki Bożej Królowej Polski w Napiwodzie.

Msza Święta w niedziele o godz. 10.00.

ks. Andrzej Bawirsz.Fot. Krzysztof Kozłowski.ks. Andrzej BAWIRSZ – ukończył technikum budowlane w Olsztynie, maturę zdał w 1979 r. Jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego “Hosianum” w Olsztynie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1985 r. z rąk bpa Jana Obłąka. W 2002 r. uzyskał tytuł magistra teologii. Po święceniach kapłańskich został wikariuszem w jednej z parafii w Elblągu, pracował również w parafii na Dajtkach w Olsztynie. W 1988 r. został kierownikiem Diecezjalnego Zakładu Poligraficznego w Olsztynie. Od 1989 r. jest proboszczem parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Napiwodzie. W ciągu trzech lat od objęcia parafii wraz z miejscową społecznością lokalną wybudował kościół i plebanię. Oprócz kościoła głównego wybudował kościół filialny pw. bł. Bolesławy Lament w Grzegórzkach i kościół pw. św. Huberta w Zimnej Wodzie. W 1997 r. został odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej w Dobrym Mieście, a w 2005 r. godnością kapelana honorowego Jego Świątobliwości.