KONTAKT

Adres korespondencyjny
Wojskowe Koło Łowieckie Nr 203 „Daniel 
ul. Nadrzeczna 14 Krosna-Parcela
05-840 BRWINÓW


Nr konta bankowego
PKO BP SA I Oddział Warszawa
26-1020-1013-0000-0902-0112-0989


NIP: 526 22 96 398
REGON: 014851371