KONTAKT

WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE NR 203 Daniel”
NIE GROMADZI ŻADNYCH DANYCH BIOMETRYCZNYCH KLIENTÓW W MYŚL ROZPORZĄDZENIA RODO,

STĄD PROŚBA O KONTAKT BEZPOŚREDNI

 

Adres korespondencyjny:
Wojskowe Koło Łowieckie Nr 203 „Daniel 
ul. Nadrzeczna 14 Krosna-Parcela
05-840 BRWINÓW

e-mail do Zarządu WKŁ Nr 203 „Daniel”
1) zarzad@daniel203.pl

2) msamarcew@wp.pl


Nr konta bankowego:
PKO BP SA I Oddział Warszawa
26-1020-1013-0000-0902-0112-0989


NIP: 526 22 96 398
REGON: 014851371