Zaliczony roczny staż kandydacki Konrada i Czarka

Uchwałą Zarządu Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 203 „Daniel” z dnia 30.01.2017 r. postanowiono:

Po zapoznaniu się z przebiegiem stażu, udokumentowanym dzienniczku stażysty oraz pozytywną opinią opiekuna stażysty
Zarząd podjął uchwałę o zaliczeniu stażu kandydackiego Konradowi WINKLER oraz Cezaremu AUGUSTYNOWICZ
w Wojskowym Kole Łowieckim Nr 203 „Daniel” do uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania
w zakresie określonym Uchwałą Nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 04 września 2007 r.

!!! GRATULUJEMY !!!