Wycena poroży Nadleśnictwo Jedwabno

     W dniu 11 marca 2017 r., tradycyjnie w siedzibie Nadleśnictwa Jedwabno odbyła się komisyjna ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków z południowej części Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej – łącznie z 15 Kół Łowieckich. Podobnie jak w ubiegłym roku, do oceny prawidłowości odstrzału powołano dwie komisje, w skład których wchodziło po dwóch przedstawicieli Lasów Państwowych oraz Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie. Członkowie komisji mieli pełne ręce pracy, ponieważ w ciągu kilku godzin musieli ocenić aż 167 wieńców jeleni byków (to o 28 więcej w stosunku do ubiegłego roku). Z pośród ocenianych wieńców, zdecydowana większość spełniała normy selekcji – prawidłowo oceniono odstrzał 146 byków, za nieprawidłowy uznano 15, natomiast ocenę naganną przyznano w 6 przypadkach.

     W kategorii klas wieku, sytuacja przedstawia się następująco: w I klasie wieku oceniono 81 wieńców (48%), z czego 68 otrzymało punkt zielony, 11 wieńców – jeden punkt czerwony oraz 2 sztuki – dwa punkty czerwone. W II klasie wieku uznano 70 poroży (42%) – 62 wieńce na punkt zielony, 4 na jeden czerwony oraz 4 na dwa czerwone. Natomiast w III klasie wieku odnotowano 16 wieńców (10%). Jak się okazało, najcięższe poroże a zarazem najstarszego jelenia byka pozyskanego w sezonie łowieckim 2016/2017 to wieniec w formie 18-taka nieregularnego, obustronnie koronnego o masie 9,10 kg, wiek byka oszacowano na 14 lat, a według wstępnej wyceny CIC przyznano 214 pkt – złoty medal. Szczęśliwym posiadaczem trofeum jest kolega Krzysztof Miecznikowskim z KŁ „Mewa” w Pułtusku. Spośród wszystkich ocenianych okazów, te których masa przekraczała 5,5 kg (18 wieńców), zostaną dodatkowo poddane wycenie medalowej.

    Tegoroczna ocena była doskonałą okazją do spotkania się myśliwych, wymiany poglądów oraz dyskusji odnośnie zasad gospodarowania populacją zwierzyny w lasach. Zaobserwowano, iż znacznie poprawiła się jakość pozyskiwanych trofeów – wzrosła średnia masa oraz ilość byków medalowych.
Wszystkim kolego myśliwym gratulujemy pozyskanych trofeów i życzymy jeszcze lepszych sukcesów w nadchodzącym sezonie.

NIECH BÓR DARZY!

źródło: www.jedwabno.olsztyn.lasy.gov.pl