COVID-19

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 15 kwietnia br. spod zakazu przemieszczania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłączone zostały osoby realizujące zadania mające na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt.
Od 20 kwietnia zniesiony zostanie również zakaz wstępu do lasu, więc polowanie będzie można wykonywać również na terenach leśnych.

(COVID-19) – ASF

W związku rozszerzającą się epidemią koronowirusa (COVID-19) na terytorium Kraju i rosnącym ryzykiem zarażenia, Zarząd Koła odwołuje akcje poszukiwania padłych dzików w miesiącu marcu 2020 r.
Wyznaczone zespoły zostaną poinformowane oddzielnym komunikatem o wznowieniu zadania.
Zarząd Koła stawiając na pierwszym miejscu zdrowie Kolegów będzie na bieżąco informował o zmianach, które wymusi sytuacja epidemiologiczna.
Apelujemy o zadbanie o siebie i najbliższą Rodzinę stosując się do zaleceń ogólnopolskich i światowych.