!!!!! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ !!!!!

Podobny obraz

                                        !!! AKTUALNY STAN ALARMOWY DLA OBWODU 415 !!!

-STREFA CZERWONA – OBSZAR OBJĘTY OGRANICZENIAMI od 18.06.2018r.  

———————————————————————————————–
 MATERIAŁY SZKOLENIOWE, WYTYCZNE, KOMUNIKATY:
1) ASF  Rekomendacje Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ds. ASF – pobierz
2) ASF – Główny Inspektorat Weterynarii  MAPA ASF: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce
3) ASF Mapa obwodu 415 WKŁ Nr 203 „Daniel”linia przebiegu ASF na podstawie Głównego Inspektoratu Weterynarii
4) ASF – Broszura informacyjna dla myśliwych – pobierz
5) ASF – Materiały dla myśliwych (14.12.2017r.) – pobierz
6) ASF – Procedura pobierania i przesyłania próbek – pobierz
7) ASF Postępowanie dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich ver.1 – pobierz
8) ASF – Komunikaty WKŁ Nr 203 „Daniel”:
-> 13/2017 – dotyczący ASF;
-> 14/2017 – dotyczący ASF – poszukiwanie padłych dzików;
-> 16/2017 – dotyczący Komunikatu ZO PZŁ w Warszawie z dnia 01.09.2017 r.;
-> 17/2017 – dotyczący odstrzału dzików w obwodzie 415;
-> 24/2017 – dotyczący spotknia PIW z prezesami i łowczymi kół łowieckich z powiatu;
-> 03/2018 – wytycznych ASF.
-> 19/2018 – zwiększeniu aktywności mysliwych na polowaniach
9) Wytyczne nr 01/2018 WKŁ Nr 203 ,,Daniel” dot. ASF pobierz
10) Decyzja dotycząca przejścia do Strefy czerwonej pobierz
11) ASF – Postępowanie dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich ver.2 (28.06.2018r.) – pobierz
12) ASF – Wytyczne GLW w sprawie znak. tusz dzików od 20 września 2018 – pobierz, pobierz 
————————————————————————————-
ASF STREFA CZERWONA
Myśliwi wykonujący polowanie w obw. 415 na terenie robiętym STREFĄ CZERWONĄ zobowiązani są do:
-> Każdorazowym poinformowaniu łowczego o zamiarze polowania na ww. terenie;
-> Przestrzeganiem procedur higienicznych zgodnie z Komunikatami WKŁ Nr 203 „Daniel” ;
-> Dostarczenia odstrzelonego dzika do chłodni leżących na terenie strefy czerwonej:
     1) m. Koczargi: p. Artyniuk tel. 508-188-312,
     2) m. Granica: p. Rędzikowski tel. 508-190-175
-> Zagospodarowanie przebadanej tuszy na użytek własny (nie ma możliwości oddania na skup);
-> Poinformowanie i przekazanie wymaganych informacji do PIW Warszawa- Zachodnia:
     p. Inspektor Piotr Orzeł, tel. 694-495-648.
—————————————————————————————-Znalezione obrazy dla zapytania ASF